Regulamin serwisu AmperHost.pl oraz Panel.net.pl

Regulamin z dnia 28.07.2022, ostatnia aktualizacja: 16.04.2023

1. Postanowienia ogólne

1. Serwis amperhost.pl oraz panel.net.pl działa na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

2. Definicje

1. Użytkownik (Klient) - osoba fizyczna korzystająca z serwisu.
2. Usługodawca (Operator serwisu, Administrator) - osoba fizyczna prowadząca nierejestrowaną działalność gospodarczą
na stronie amperhost.pl oraz panel.net.pl - Aleksander Lorek zamieszkały w Jełowa.
3. Usługa - udostępnianie przez operatora serwisu dla użytkownika usług internetowych i zasobów serwerów hostingu.
4. Serwer hostingu - urządzenie (serwer) wykorzystywany do udostępnia usługi hostingu za pośrednictwem sieci Internet.
5. Portfel wirtualny - saldo w panelu pozwalające na zakup serwerów.
6. Urządzenie końcowe – urządzenie elektroniczne (komputer, tablet, telefon komórkowy, itd.) wyposażone w
oprogramowanie oraz dostęp do Internetu wykorzystywane przez Użytkownika.
7. Zamówienie – zlecenie aktywacji wybranej usługi złożone przez Użytkownika.
8. Umowa Sprzedaży Usługi – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy usługodawcą a Użytkownikiem.

3. Warunki świadczenia usług

1. Użytkownik wybierając usługę zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z usługą i wybrania konfiguracji odpowiadającej jego potrzebom.
2. Usługodawca oferuje również rozwiązania niestandardowe za dodatkową opłatą tzn. większa/mniejsza pamięć RAM, przestrzeń dyskowa, itp. Parametry można edytować zarówno przed kupnem jak i po zakupie serwera.
3. Parametry oferowanych usług mogą podlegać zmianom. Administrator nie jest zobowiązany do wcześniejszego poinformowania o tym Użytkownika.
4. Kopie zapasowe nie są wykonywane automatycznie, należy utworzyć je ręcznie lub skonfigurować harmonogram, który będzie automatycznie tworzył kopie zapasowe.
5. Usługodawca nie daje gwarancji ciągłości działania Usługi. Dołoży jednak wszelkich starań, aby przerwy w działaniu zdarzały się jak najrzadziej.
6. Możliwy chwilowy brak dostępu do Usługi to m.in. prace techniczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej lub internetu do Serwera hostingu, awaria sprzętu/oprogramowania, ataki DDoS lub ataki innego typu.
7. Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za pliki lub dane przechowywane na Serwerze, Operator nie jest odpowiedzialny za nierozważne udostępnianie plików w internecie przez użytkownika oraz wyciekami poufnych danych spowodowanych przez nieostrożne udostępnianie plików innych osobom przez Użytkownika. Operator w żadnych stopniu nie ingeruje w pliki Użytkownika przechowywanych na zakupionej Usłudze.
8. Użytkownik nie ma prawa wykorzystywać serwera do uruchamiania innych oprogramowań niż tych, do których ma służyć. Przykładowo na serwerze gry Minecraft może być hostowany tylko i wyłącznie serwer gry Minecraft.
9. Do obsługi zakupionej usługi Użytkownik musi posiadać Urządzenie końcowe z dostępem do internetu i odpowiednim oprogramowaniem (przeglądarka internetowa).
10. W przypadku naruszenia przez Użytkownika zasad regulaminu oraz rozprzestrzeniania nieprawdziwych informacji na temat hostingu, Administrator ma prawo do zablokowania zakupionej przez Użytkownika bez zwrotu pieniędzy i zablokowania dostępu do chatu hostingowego.

4. Realizacja zamówień, rozliczenia i płatności

1. Pierwsze logowanie do panelu wymaga założenia konta, klikając "Zarejestruj się" na stronie panel.net.pl. Należy podać dane takie jak: nazwa użytkownika, imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło.
2. Doładowanie wirtualnego portfela odbywa się przez serwis panel.net.pl w zakładce Portfel. Użytkownik wpisuje kwotę doładowania i klika przycisk "Rozpocznij płatność" po czym dokonuje płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Stripe.
3. Zamówienie serwera odbywa się przez serwis panel.net.pl w zakładce Sklep. Użytkownik wybiera serwer klikając przycisk "Zamów" oraz potwierdzając zamówienie przyciskiem "Tak, zamów ten serwer", klikając ten przycisk akceptuje Regulamin oraz Politykę prywatności.
4. Zawarcie Umowy Sprzedaży Usługi następuje w chwili dokonania płatności za Usługę.
5. Usługodawca udostępnia możliwości dokonywania bezpiecznych płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Stripe obsługujący powszechnie dostępne metody płatności jak karta kredytowa/debetowa, Przelewy24, Blik.
6. Usługa aktywowana jest jedynie na czas określony. Cyklem rozliczeniowym jest 1 miesiąc (30 dni). Po upływie cyklu rozliczeniowego Usługa będzie przechowywana przez 3 dni z możliwością jej ponownego przedłużenia, a po tym czasie zostanie bezpowrotnie usunięta.

5. Reklamacje

1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 3 dni od zakupienia Usługi drogą mailową na adres e-mail [email protected] lub skontaktowaniu się na komunikatorze Discord, Telegram.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
a) dane klienta tj. imię i nazwisko, nazwa użytkownika w panelu zarządzania oraz dane kontaktowe
b) informacje o usłudze
c) przyczyna reklamacji, tj. opis wady, okoliczności, data i godzina wystąpienia, itd.
d) żądania Klienta w związku ze złożoną reklamacją (wymiana usługi, zwrot środków do Portfela wirtualnego, rabat, itd.)
3. W przypadku gdy reklamacja jest uzasadniona Usługodawca pokrywa koszty wymiany Usługi na wolną od wad, udziela rabatu na zakup Usług, zwrot środków do Portfela wirtualnego lub przedłużenie usługi o parę dni.
4. Rabat nie może przekroczyć ceny danej Usługi na okres 1 miesiąca.

6. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie umowy pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zawierane są zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polski.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
a) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
b) Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
c) Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Informacje prawne